Grand Sebaste Rederi AS

Grand Sebaste Rederi AS

Transport av gods og passasjerer / Anleggsvirksomhet

Gjennomsnitt Av Anmeldelser

Beskrivelse

Rederi som driver med transport av gods og passasjerer. Driver også anleggsvirksomhet som
kaireparasjoner, fendring, byggetekniske arbeider o.l.