Kvænangen Næringsforening

Kvænangen Næringsforening

Forening for alle bedrifter som driver sin næringsvirksomhet i Kvænangen.

Gjennomsnitt Av Anmeldelser

Beskrivelse

Forening for alle bedrifter som driver sin næringsvirksomhet i Kvænangen.

Jobber for at medlemsbedriftenes interesser og for å legge tilrette for samarbeid, kompetanseheving og utvikling innad i og på tvers av bransjer.