Kvænangen snøscooterforening

Kvænangen snøscooterforening

Fremmer rekreasjonsbruk av snøscooter på en trygg og inkluderende måte

Gjennomsnitt Av Anmeldelser

Beskrivelse

Kvænangen snøscooterforening jobber for å fremme rekreasjonsbruk av snøscooter på en trygg og inkluderende måte som en del av friluftslivet.

Innspill fra alle våre medlemmer brukes for å påvirke til et enda bedre løypenett.

Foreninga har i dag gapahuk i Burfjorddalen og Badderen, hytte for utleie på Storelvvannet, samt telt til utlån.

Vi har samarbeidsavtale med Kvænangen kommune på stikking og drift av ca 15mil scooterløype som gjøres på dugnad i området Alteidet, Burfjord, Badderen, Kjækan, Kvænangsbotn og Navit.

Vi svarer gjerne på dine spørsmål, og ønsker alltid nye medlemmer velkommen. Sist men ikke minst ønsker vi alle en god tur til fjells.

Følg link til kommunens webside for løypekart og status.